Công trình thực hiện

Cung ứng dịch vụ

Đo đạc và Bản đồ

Khảo sát lập đề án, dự án, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật- dự toán, phương án các công trình đo đạc

Đo đạc xây dựng lưới tọa độ; độ cao; thành lập bản đồ địa chính; bản đồ địa hình; bản đồ hiện trạng khu đất, bản đồ địa chính trích đo, hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

Khảo sát, cắm mốc, lập hồ sơ địa giới hành chính; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Thực hiện điều tra thu thập thông tin phục vụ xây dựng dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và môi trường.

* Đơn giá đo đạc

Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều chỉnh quy hoạch, kết hoạch sử đụng đất.

Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Điều tra đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai, điều tra đánh giá thoái hoá đất, ô nhiễm đất, điều tra phân hạng đất nông nghiệp.

Xây dựng phương án sử dụng đất các nông lâm trường

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch nông thôn mới

Thực hiện đánh số nhà

Tài nguyên nước và khoáng sản

Lập, điều chỉnh quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản.

Lập, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước, xác định chức năng và ranh giới hành lang bảo vệ nguồn nước

Khảo sát, thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản, lập các thủ tục cấp phép khai thác, lập thiết kết và dự án đầu tư khai thác mỏ, các dịch vụ an toàn kỹ thuật trong khai thác mỏ.

Lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; tư vấn thực hiện trám lấp giếng.

Tư vấn trình tự, thủ tục hồ sơ đất đai

Tư vấn ký hợp đồng đo đạc và đo vẽ nhà; ký hợp đồng thực hiện hồ sơ nhà đất cho các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức sử dụng đất.

Tư vấn pháp luật, tư vấn trình tự, thủ tục về nhà đất cho hộ gia đình cá nhân tổ chức sử dụng đất

Thực hiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác; thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Thực hiện cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình; thực hiện thủ tục xin phép xây dựng, hoàn công xây dựng...

Định giá đất

Xây dựng điều chỉnh bảng giá đất

Tư vấn xác định giá đất cụ thể

Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất

Tư vấn về tài chính đất phục vụ mục đích đầu tư

Công nghệ

Thiết kế phần mềm trong hoạt động kỹ thuật về Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện chuyển giao công nghệ trong hoạt động kỹ thuật về Tài nguyên và Môi trường

Xây dựng phần mềm quản lý hành chính, nhân sự, theo dõi hồ sơ công việc

Xây dựng các tiện tích hỗ trợ đo đạc bản đồ trên Microstation V8; Xây dựng các phần mềm trên Arcgis

Thông tin liên hệ

Hãy liên hệ và chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.

Số 520, đường Đồng Khởi, p Tân Hiệp, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

+84 251 3894066

+84 251 3894080

diachinhnhadat@dongnai.gov.vn
diachinhnhadat@gmail.com

Vui lòng đặt câu hỏi tại đây

CHI NHÁNH TRUNG TÂM

TIẾN ĐỘ HĐ DỊCH VỤ


PHẦN MỀM

 • Atlas Đồng Nai

  Website atlas Đồng Nai thể hiện tất cả các chủ đề về tự nhiên và xã hội của tỉnh Đồng Nai


 • Phần mềm giá đất

  Tính toán áp giá đến từng thửa đất...


 • Quản lý hồ sơ công việc.

  Quản lý văn bản, theo dõi hợp đồng dịch vụ...


 • Quản lý nhân sự

  Phần mêm được viết trên winform. Quản lý toàn bộ nhân sự của Trung tâm. Quá trình điều chuyển, bổ nhiệm, hệ số lương, bảo hiểm xã hội...


 • Quản lý Hồ sơ định giá đất


 • Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


 • Hỗ trợ thành lập BĐĐC chính quy và Hồ sơ dịch vụ.


 • Đánh số nhà

Đặt câu hỏi tại đây!