THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐỊA CHÍNH - NHÀ ĐẤT ĐỒNG NAI

Số 520, đường Đồng Khởi, p Tân Hiệp, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

+84 61 3894066

+84 61 3894080

diachinhnhadat@dongnai.gov.vn
diachinhnhadat@gmail.com

TIẾN ĐỘ HĐ DỊCH VỤ


PHẦN MỀM

 • Atlas Đồng Nai

  Website atlas Đồng Nai thể hiện tất cả các chủ đề về tự nhiên và xã hội của tỉnh Đồng Nai


 • Phần mềm giá đất

  Tính toán áp giá đến từng thửa đất...

 • Quản lý hồ sơ công việc.

  Quản lý văn bản, theo dõi hợp đồng dịch vụ...


 • Quản lý nhân sự

  Phần mêm được viết trên winform. Quản lý toàn bộ nhân sự của Trung tâm. Quá trình Điều chuyển, bổ nhiệm, hệ số lương, bảo hiểm xã hội...


 • Quản lý Hồ sơ định giá đất


 • Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Hỗ trợ thành lập BĐĐC chính quy và Hồ sơ dịch vụ.

 • Quản lý đánh số nhà