Go home

Giới thiệu

Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Đồng Nai được thành lập vào năm 1996 theo quyết định số 4777 ngày 25/9/1996 của UBND tỉnh Đồng Nai, là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai; đến năm 2003 đổi tên là Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất; là đơn vị kỹ thuật chuyên ngành của tỉnh, thực hiện tác nghiệp chuyên môn về lĩnh vực lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay Trung tâm có hơn 160 cán bộ, viên chức và người lao động với đội ngũ cán bộ tâm huyết, có năng lực, trình độ chuyên môn cao, hoạt động khá toàn diện trên các lĩnh vực kỹ thuật về đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản. Ngoài việc đáp ứng yêu cầu là đơn vị kỹ thuật chuyên ngành của tỉnh, Trung tâm đã mở rộng hoạt động ra địa bàn các tỉnh bạn.

Những nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm đã được ghi nhận qua bảng vàng thành tích: Huân chương Lao động hạng III của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và Cờ thi đua đơn vị xuất sắc... mà tập thể và cá nhân của đơn vị được vinh dự đón nhận.

Qua hơn 20 năm hoạt động, Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất tỉnh Đồng Nai đã từng bước trưởng thành và lớn mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nhiệm vụ được giao; trở thành đơn vị hoạt động dịch vụ công hàng đầu với thương hiệu là một đơn vị tư vấn có uy tín về lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành của tỉnh Đồng Nai.

Qua trang thông tin điện tử này, Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất Đồng Nai mong muốn được giới thiệu đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm các thông tin và hình ảnh về lĩnh vực hoạt động, nhất là các dịch vụ kỹ thuật mà đơn vị chúng tôi thực hiện và cung cấp. Hy vọng trang web sẽ cung cấp được các thông tin hữu ích để những người quan tâm có cái nhìn tổng quan hơn về đơn vị, qua đó mong muốn được cùng hợp tác, phối hợp trong các lĩnh vực.

Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất Đồng Nai không cho phép mình bằng lòng với những gì đã có mà luôn nỗ lực nhiều hơn, hướng tới phía trước, tiếp tục xây dựng, giữ vững thương hiệu là đơn vị dịch vụ công hàng đầu với tiêu chí:Trách nhiệm - Uy tín - Chất lượng.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

Chức năng nhiệm vụ

1. Khảo sát, lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ.

2. Tổ chức thực hiện công tác đo đạc và bản đồ; xây dựng lưới tọa độ, độ cao cơ sở và kỹ thuật; đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình; đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính; đo vẽ lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bản đồ hiện trạng khu đất, bản đồ địa chính trích đo; đo đạc, tính khối lượng, trữ lượng các mỏ khoáng sản; đo vẽ hiện trạng nhà ở và các công trình xây dựng khác; cắm mốc ranh đất; khảo sát, đo đạc công trình.

3. Thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

4. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; điều tra, xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng, phân hạng đất nông nghiệp.

5. Tư vấn xác định giá đất.

6. Tư vấn thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; chồng ghép quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành lên bản đồ địa chính.

7. Khảo sát, lập phương án kỹ thuật, cắm mốc địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp; đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính, thành lập bản đồ hành chính.

8. Xây dựng, thành lập các loại bản đồ (trên giấy và bản đồ điện tử) chuyên ngành, chuyên đề, Atlas.

9. Đăng ký đất đai, lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, dữ liệu đo đạc và bản đồ, cơ sở dữ liệu địa lý.

10. Tư vấn, lập đề án thực hiện chỉnh sửa số nhà, đánh số nhà.

11. Tư vấn thực hiện lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, lập quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và lập quy hoạch phát triển nông thôn mới.

12. Điều tra, kiểm kê đất và tài sản gắn liền trên đất, lập phương án bồi thường phục vụ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án.

13. Thực hiện dịch vụ, tư vấn pháp luật về nhà, đất, bao gồm: trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thay mặt người sử dụng đất thực hiện các thủ tục hồ sơ về nhà, đất; tư vấn lập dự án đầu tư, lập thủ tục giao đất, cho thuê đất.

14. Nghiên cứu, ứng dụng, thiết kế, xây dựng phần mềm và chuyển giao công nghệ trong hoạt động kỹ thuật về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và các phần mềm khác theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân.

15. Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ, đăng ký đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và sản phẩm khác có liên quan đến kỹ thuật địa chính, nhà đất.

16. Tư vấn thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản; khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản, lập báo cáo thăm dò; lập thiết kế mỏ, lập dự án đầu tư; thực hiện các thủ tục cấp phép khai thác và các dịch vụ khác trong lĩnh vực khoáng sản.

17. Tư vấn lập, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước (nước mặt và nước ngầm); lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước, hiện trạng sử dụng tài nguyên nước; …. lập hồ sơ cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước; lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép về các công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; xử lý, trám lấp giếng khoan, giếng đào; hành nghề khoan nước dưới đất.

Phòng Hành chính Tổng hợp

Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức, nhân sự, chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm đối với viên chức và người lao động; theo dõi thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác hành chính, quản trị; quản lý máy móc, thiết bị và tài sản của cơ quan; văn thư lưu trữ, kho, quỹ, bảo vệ và các công việc phục vụ khác.

Được Giám đốc ủy quyền ký phát hành lịch làm việc và thông báo kết luận họp giao ban và các cuộc họp chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ và các nội dung khác của Trung tâm.

Phòng Kỹ Thuật

Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực hoạt động của Trung tâm; soạn thảo các quy định về kỹ thuật, trình tự kiểm tra sản phẩm tại Trung tâm.

Kiểm tra kỹ thuật, sản phẩm do Trung tâm thực hiện; kiểm tra sản phẩm do các đơn vị khác thực hiện khi được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện giao nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, sản phẩm trong nội bộ Trung tâm và với các đơn vị khác có liên quan; thực hiện cập nhật file dữ liệu địa chính, nhà đất và một số sản phẩm khác có liên quan.

Phòng Công nghệ Bản đồ

Nghiên cứu, ứng dụng, thiết kế phần mềm và chuyển giao công nghệ trong hoạt động kỹ thuật về tài nguyên và môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Phát triển công nghệ thông tin; quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, quản lý file dữ liệu; quản trị mạng, trang thông tin điện tử; kiểm tra theo dõi việc sử dụng các quản lý máy móc, thiết bị tin học của Trung tâm.

Xây dựng, biên tập các loại bản đồ (giấy và bản đồ điện tử) chuyên ngành, chuyên đề, bản đồ hành chính, Atlas và các loại bản đồ khác theo yêu cầu.

Phòng tư vấn dịch vụ

Thực hiện các hợp đồng dịch vụ theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân; thay mặt người sử dụng đất, sở hữu nhà ở, công trình để thực hiện các thủ tục hồ sơ về nhà - đất, các công trình xây dựng.

Thực hiện dịch vụ tư vấn pháp luật về nhà, đất, bao gồm: trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thay mặt người sử dụng đất thực hiện các thủ tục hồ sơ về nhà, đất; cung cấp thông tin về nhà, đất, quy hoạch sử dụng đất, khoáng sản. Tư vấn lập dự án đầu tư, lập thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Điều tra, kiểm kê, lập phương án bồi thường phục vụ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án.

Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Đội Đo đạc

Khảo sát, đo đạc lập lưới địa chính và lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng khu đất; đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; đo đạc lập bản đồ địa hình và các loại bản đồ khác; đo đạc, tính khối lượng các mỏ khoáng sản; cắm mốc ranh đất; khảo sát, cắm mốc, lập hồ sơ địa giới hành chính; chuẩn hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính; thực hiện điều tra thu thập thông tin phục vụ xây dựng dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và môi trường.

Đội Quy hoạch

Thực hiện điều tra, đánh giá chất lượng đất; điều tra, xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng, phân hạng đất; tư vấn lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn và quy hoạch phát triển nông thôn mới; chồng ghép bản đồ quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành lên bản đồ địa chính; cập nhật nội dung điều chỉnh quy hoạch lên bản đồ quy hoạch; thống kê, kiểm kê đất đai; điều tra, xây dựng bảng giá các loại đất; xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ chuyên đề; lập đề án, thực hiện chỉnh sửa số nhà và đánh số nhà.

Đội Đo vẽ nhà

Thực hiện đo vẽ hiện trạng nhà ở, đất ở; nhà, đất công sở và các công trình xây dựng khác; đo vẽ bản đồ hiện trạng khu đất; đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính; khảo sát, cắm mốc theo yêu cầu; đo đạc lập bản đồ địa hình; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; thực hiện điều tra thu thập thông tin phục vụ xây dựng dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và môi trường.

Chi nhánh Long Khánh

Thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm trên địa bàn các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Trảng Bom và thị xã Long Khánh.

Chi nhánh Nhơn Trạch

Thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Long Thành và một số huyện khác.

Table of Contents